Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2018 09:46 OR.2110.4.2018.JCz Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w Referacie Finansowo - Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
06.07.2018 12:17 Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze
03.07.2018 13:52 Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
05.01.2018 15:02 OR.2110.1.2018.JCz Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
10.08.2017 09:05 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczen Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze ul. Wielkopolska 11
07.08.2017 12:27 OR.2110.1.2017.JCz Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw funduszy, promocji i rozwoju w referacie Funduszy, Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
07.04.2017 14:12 Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół
11.10.2016 10:13 OR.2110.3.2016.JCz Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w referacie Finansowo - Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
23.09.2016 08:06 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
07.07.2016 14:50 OR.2110.2.2016.JCz Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska
13.06.2016 15:04 OR.2111.1.2016.JCz Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze
10.06.2016 09:02 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze, ul. Stefana Batorego 5, 56-416 Twardogóra.
27.05.2016 07:05 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
10.02.2016 14:10 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze i głównego księgowego Szkoły Podstawowej Nr2 im. Jana Pawła II w Twardogórze w referacie Obsługi Finansowej Szkół Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
05.01.2016 14:22 OR.2110.3.2015.JCz Nabór na wolne stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra
13.11.2015 14:51 OR.2110.2.2015.JCz Nabór na wolne stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze
02.03.2015 09:34 OR.2110.2015.JCz Nabór na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego
06.08.2014 12:29 Oś.4464.5.1.2014.WC Nabór na stanowisko opiekuna uczniów w trakcie przewozu do lub ze szkoły.
26.04.2013 12:42 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w referacie Obsługi Finansowej Szkół
29.11.2012 09:13 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa
18.07.2012 11:11 Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska
17.11.2011 14:01 Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska
24.05.2011 15:09 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa
01.02.2011 08:05 Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości
16.07.2010 11:07 Nabór na stanowisko opiekuna uczniów w trakcie przewozu do lu ze szkoły.
09.07.2010 11:00 Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska
01.12.2009 13:24 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi kasy Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
24.11.2009 10:12 Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami
22.07.2009 10:00 Nabór na stanowisko opiekuna uczniów w trakcie przewozu do lub ze szkoly
18.05.2009 16:12 Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska
28.11.2008 19:19 Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska
04.11.2008 19:18 Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami
04.11.2008 18:22 Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska