Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Jakość wody przeznaczonej do spożycia do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

25.05.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym (nowa nazwa RODO/ochrona danych osobowych)

23.05.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wyniki przetargów w menu przedmiotowym

14.05.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym

15.03.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

16.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Samorządowe w menu przedmiotowym

01.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rejestr żłobków i klubów dziecięcych do katalogu Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w menu przedmiotowym

22.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Stały rejestr wyborców do katalogu Wybory w menu przedmiotowym

08.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Podatki, opłaty, stawki w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Podatki, opłaty, stawki Menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

17.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót, Część 7"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz podmiotów
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna