Rejestr zmian w biuletynie

16.08.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Mapa żłobków i klubów dziecięcych do katalogu Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Samorządowe Menu przedmiotowego

17.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Jakość wody przeznaczonej do spożycia do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

25.05.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym (nowa nazwa RODO/ochrona danych osobowych)

23.05.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wyniki przetargów w menu przedmiotowym

14.05.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym

15.03.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

16.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Samorządowe w menu przedmiotowym

01.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rejestr żłobków i klubów dziecięcych do katalogu Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w menu przedmiotowym

22.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Stały rejestr wyborców do katalogu Wybory w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 25 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.464.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.462.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.463.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.462.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.461.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.460.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.459.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.458.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.457.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.456.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Twardogórze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.455.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.454.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XLII - 27.09.2018, godz. 16:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetowo - Finansowa - 27.09.2018, godz. 15:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 25.09.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XLII - 27.09.2018 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna