Rejestr zmian w biuletynie

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Budżet Menu przedmiotowego

07.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym

25.01.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kadencja 2018-2023 do katalogu Protokoły z posiedzeń Komisji Rady w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Spisu podmiotów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

19.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Sesja VII - 29.04.2019 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja VII - 29.04.2019, godz. 16:15 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 24.04.2019, godz. 16:15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1.2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 20 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie przeprowadzonych i zakończonych zadań audytowych w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna