Rejestr zmian w biuletynie

16.02.2017

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu 2017 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

19.01.2017

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zamówienia publiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan zamówień publicznych do katalogu Zamówienia publiczne w menu przedmiotowym

17.10.2016

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Ochrona danych osobowych do menu przedmiotowego

22.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Budżet Menu przedmiotowego

25.08.2016

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Inne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Archiwum w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana sposobu użytkowania obiektu części hali z magazynowej na produkcyjną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 21.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zmiana sposobu użytkowania obiektu części hali z magazynowej na produkcyjną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja z dnia 21.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zmiana sposobu użytkowania obiektu części hali z magazynowej na produkcyjną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Witold Szydełko - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna