Rejestr zmian w biuletynie

14.05.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym

15.03.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

16.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Samorządowe w menu przedmiotowym

01.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rejestr żłobków i klubów dziecięcych do katalogu Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w menu przedmiotowym

22.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Stały rejestr wyborców do katalogu Wybory w menu przedmiotowym

08.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Podatki, opłaty, stawki w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Podatki, opłaty, stawki Menu przedmiotowego

08.12.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

23.11.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

22.09.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

21.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14.02.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN wraz ze złaczem kablowym SN" obręb Goszcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana isyniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXVIII - 24.05.2018 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXVIII - 24.05.2018, godz. 16:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 22.05.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 22.05.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "treść uchwały" na "treśćogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetowo - Finansowa - 24.05.2018, godz. 15:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 22.05.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna