Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

23.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DZ 250 MM i DZ 63 MM wraz z przyłączami w miejscowości Goszcz" na działkach nr 70/18, 70/30, 479 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DZ 250 MM i DZ 63 MM wraz z przyłączami w miejscowości Goszcz" na działkach nr 70/18, 70/30, 479 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść obwieszczenia o wydaniu decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie czasu pracy i otwarcia lokali wyborczych w dniu 26.05.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie czasu pracy i otwarcia lokali wyborczych w dniu 26.05.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie czasu pracy i otwarcia lokali wyborczych w dniu 26.05.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice–Goszcz – I ETAP”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 27.05.2019, godz. 16:15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 27.05.2019, godz. 16:15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja VIII - 29.05.2019, godz. 16:15 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja VIII - 29.05.2019 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Prace projektowe – drogi gminne na terenie Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Prace projektowe – drogi gminne na terenie Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Prace projektowe – drogi gminne na terenie Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"

22.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 28.05.2019, godz. 16:00
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 23.05.2019 r., godz. 15:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 28.05.2019, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 04.06.2019, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna