Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opis z podziałem na części zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt wykonawczy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki graficzne - 3 część"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki graficzne - 2 część"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki graficzne - 1 część"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Kowalski - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Czuliński - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe "Dostarczenie, wykonanie, montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu monitoringu jakości powietrza na terenie gminy Twardogóra w oparciu o siedem detektorów pomiarowych z funkcją prezentowania na stronach internetowych urządzeń stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych wyników stanu zanieczyszczenia powietrza"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe "Dostarczenie, wykonanie, montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu monitoringu jakości powietrza na terenie gminy Twardogóra w oparciu o siedem detektorów pomiarowych z funkcją prezentowania na stronach internetowych urządzeń stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych wyników stanu zanieczyszczenia powietrza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2019_06_17_zawiadomienie_czujniki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe "Dostarczenie, wykonanie, montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu monitoringu jakości powietrza na terenie gminy Twardogóra w oparciu o siedem detektorów pomiarowych z funkcją prezentowania na stronach internetowych urządzeń stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych wyników stanu zanieczyszczenia powietrza"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2019_06_17_zawiadomienie_czujniki.pdf"na "zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe "Dostawa nowego drona z czujnikiem inspekcyjnym pomiaru jakości powietrza wraz z osprzętem"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe "Dostawa nowego drona z czujnikiem inspekcyjnym pomiaru jakości powietrza wraz z osprzętem"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

17.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. IV"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze ofert cz. III"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawiadomienie o wyborze ofert cz. III"na "Zawiadomienie o wyborze oferty cz. III"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Prace projektowe – drogi gminne na terenie Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Prace projektowe – drogi gminne na terenie Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Prace projektowe – drogi gminne na terenie Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Parkowa w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Parkowa w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna