Rejestr zmian w biuletynie

21.09.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja dla osób niepełnosprawnych do katalogu 2015 w menu przedmiotowym

25.08.2015

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Budżet - informacje o wykonaniu w menu przedmiotowym

28.07.2015

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Informacje dla osób niepełnosprawnych do katalogu 2011 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2011 do katalogu Do Sejmu RP i Senatu RP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2015 do katalogu Do Sejmu RP i Senatu RP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Informacje dla wyborców niepełnosprawnych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Informacje dla osób niepełnosprawnych)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Informacje dla wyborców niepełnosprawnych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Informacje dla osób niepełnosprawnych)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Informacje dla wyborców niepełnosprawnych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Informacje dla osób niepełnosprawnych )
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Informacje dla wyborców niepełnosprawnych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Informacje dla osób niepełnosprawnych )

20.07.2015

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Referendum z katalogu Wybory w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna