Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

22.09.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Budżet Menu przedmiotowego

18.07.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

16.02.2017

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu 2017 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna