Rejestr zmian w biuletynie

10.09.2008

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Organizacje pozarządowe do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Organizacje pozarządowe z katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

19.08.2008

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Obrona Cywilna, sprawy wojskowe, p-poż. do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Oświata do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Działalność gospodarcza do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Promocji i rozwoju gminy do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat finansowo - podatkowy do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Organizacyjny do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Infrastruktura techniczna w menu przedmiotowym (nowa nazwa Referat Infrastruktury technicznej)

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 następna