Rejestr zmian w biuletynie

19.08.2008

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Promocji i rozwoju gminy do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat finansowo - podatkowy do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Organizacyjny do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Infrastruktura techniczna w menu przedmiotowym (nowa nazwa Referat Infrastruktury technicznej)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Infrastruktura techniczna do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ewidencja ludności i dowodów osobistych do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Urząd Stanu Cywilnego do katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw do menu przedmiotowego

21.07.2008

Treść zmiany:
Usunięcie katalogu Informacja o sposobie załatwiania spraw z menu przedmiotowego

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 następna