Rejestr zmian w biuletynie

07.11.2018

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rada Miejska Spisu podmiotów

05.11.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu RODO/ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Ochrona danych osobowych)

27.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Monitoring wizyjny do katalogu Urząd Miasta i Gminy w menu podmiotowym

16.08.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Mapa żłobków i klubów dziecięcych do katalogu Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Samorządowe Menu przedmiotowego

17.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Jakość wody przeznaczonej do spożycia do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

25.05.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym (nowa nazwa RODO/ochrona danych osobowych)

23.05.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wyniki przetargów w menu przedmiotowym

14.05.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym

15.03.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna