Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść wyjaśnień do SIWZ z 19.03.2019 r"
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik (ogłoszenie str. 8) do wyjaśnień doSIWZ z 19.03.2019 r"
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Danie Nicpoń - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2019 w dniach 7, 8, 8 czerwca 2019 roku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2019 w dniach 7, 8, 8 czerwca 2019 roku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2019 w dniach 7, 8, 8 czerwca 2019 roku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się ozatrudnienie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się ozatrudnienie
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry 2019 w dniach 7, 8, 9 czerwca 2019 roku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw funduszy, promocji i rozwoju w referacie Funduszy, Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 25.03.2019, godz. 14:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w Referacie Finansowo - Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja VI - 20.03.2019 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 18.03.2019, godz. 16:15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja VI - 20.03.2019, godz. 16:15 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna