Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

20.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest naterenia miasta i gminy Twardogóra"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inwentaryzacja wyrobów zawierająych azbest - 2016"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin utrzymania czystości i porządku naterenie gminy Twardogóra - 2018"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018roku"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan urządzeniowo - rolny - zmiana 2018"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść wyjaśnień do SIWZ z 19.03.2019 r"
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik (ogłoszenie str. 8) do wyjaśnień doSIWZ z 19.03.2019 r"
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Danie Nicpoń - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna