Rejestr zmian w biuletynie

12.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i remont nawierzchni bitumicznych w Twardogórze”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i remont nawierzchni bitumicznych w Twardogórze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się ozatrudnienie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w Referacie Finansowo - Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w Referacie Finansowo - Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 11 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie pełnienia dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pełna treść informacji"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie pełnienia dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie pełnienia dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pełna treść informacji
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Goszczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 17.09.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 21.09.2018, godz. 17:15 - świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 21.09.2018, godz. 17:15 - świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 10 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna