Rejestr zmian w biuletynie

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zobowiązanie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz narzędzi "
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz usług"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenia "
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 251.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Parkowej w miejscowości Goszcz"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 246.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Powstańców w Twardogórze"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 249.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 172/6" Chełstów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 250.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zmianę nawierzchni Placu Piastów wraz z budową fontanny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie z dnia 20.12.2017 r. o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie z dnia 20.12.2017 r. o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Twardogóra, położonej w miejscowości Domasławice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Twardogóra, położonej w miejscowości Domasławice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "projekt uchwały - część 3" na"projekty uchwał - część 3"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "projekt uchwały - część 4" na"projekty uchwał - część 4"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "projekt uchwały - część 1" na"projekty uchwał - część 1"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "projekt uchwały - część 2" na"projekty uchwał - część 2"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały - część 4"

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyleglego do dworca kolejowego w Twardogórze"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z dnia 14.12.2017 r. o wyborzeoferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyleglego do dworca kolejowego w Twardogórze"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat struktury organizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Paprocki - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Borowski - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały - część 2"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały - część 1"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 30.2017 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 08.11.2017 do 18.12.2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 30.2017 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 08.11.2017 do 18.12.2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 19.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20.10.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 września 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 września 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 września 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017, godz. 16:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetowo - Finansowa - 28.12.2017, godz. 15:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 27.12.2017, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 19.12.2017, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna