Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej - Chełstówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę i rozbudowę zabytkowego kościoła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług kultury wraz z funkcjami towarzyszącymi - gastronomiczną, biurową, socjalną i techniczną - Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę i rozbudowę zabytkowego kościoła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług kultury wraz z funkcjami towarzyszącymi - gastronomiczną, biurową, socjalną i techniczną - Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 13.06.2017 r. o wydaniudecyzji"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę drogi gminnej - Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę drogi gminnej - Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 13.06.2017 r. o wydaniudecyzji"

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść ogłoszenia z dnia 08.06.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść obwieszczenia z dnia 08.06.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z dnia 08.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść obwieszczenia z dnia 08.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z dnia 08.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść obwieszczenia z dnia 08.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść obwieszczenia z dnia 08.06.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść ogłoszenia z dnia 08.06.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść obwieszczenia z dnia 08.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść obwieszczenia z dnia 08.06.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Grabownie Wielkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Grabownie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna