Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 725.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 724.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 724.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Twardogóra na dzień 6 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII.423.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII.422.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. Nr NK-N.4131.141.3.2018.RJ1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII.421.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII.420.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 34.2018 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 22 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 08.04.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie działań antysmogowych podejmowanych przez Gminę Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków i sieci wodociagowej rozdzielczej w rejonie ul. Korfantego i Storczyków w miejscowości Goszcz, Gmina Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść obwieszczenia z dnia 27.04.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków i sieci wodociagowej rozdzielczej w rejonie ul. Korfantego i Storczyków w miejscowości Goszcz, Gmina Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w miejscowości Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść obwieszczenia z dnia 27.04.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w miejscowości Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa lodowiska sezonowego z zadaszeniem i pawilonem obsługowym" na działkach nr 1/3, 1/4, 1/5, 42/2, 11/11 AM-18 obręb Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść obwieszczenia z dnia 27.04.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa lodowiska sezonowego z zadaszeniem i pawilonem obsługowym" na działkach nr 1/3, 1/4, 1/5, 42/2, 11/11 AM-18 obręb Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna