Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.369.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.368.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały - cz. 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.368.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.368.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały - cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.368.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.367.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.366.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2017 r. Nr NK-N.4131.141.9.2017.RJ1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.365.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101901D
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.364.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.363.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.362.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.361.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.360.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 237.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego" na działce nr 86/1 obręb Chełstówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.359.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.358.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII.357.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 238.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 234.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej" - Sądrożyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 234.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej" - Sądrożyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 12.12.2017 godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 26 października 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 06.12.2017, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna