Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Siemaszko - Babij - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zofia Jelonek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maria Susidko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agata Barbara Nikolin - Mrowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Dulik - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Gąsior - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Humeniuk - Inspektor ds. obywatelskich i obsługi sekretariatu - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Michałowska - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Główny specjalista ds. planowania budżetu gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania budżetu gminy - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 791.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloteniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 790.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 789.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Twardogóra za I półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 36.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 21.06.2018 do 22.08.2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 28.08.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XLI - 30.08.2018, godz. 16:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XLI - 30.08.2018 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna