Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

01.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.37.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.36.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska – odwiert Brzostowo 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.35.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku – Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.34.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. zmieniająca uchwałę nr III.29.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. : „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.33.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Twardogóra publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.32.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.31.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. zmieniająca Uchwałę z dnia 29 września 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.30.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.29.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.28.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie Zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I- sze półrocze 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.27.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.26.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.25.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.25.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V.25.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr IV.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Żerebecka - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Urbanek - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Woźniak - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witold Szydełko - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mateusz Szczepaniak - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Stanisławska - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Stanisławska - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Paprocki - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Rusinek - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Mielnik - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maciej Bukowski - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Chrzan - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Bednarski - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Adamczyk - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zgk_uchwala_1_2019.pdf" na "Uchwała nr1/2019 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ZakładuGospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Twardogórze"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgk_uchwala_1_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27.02.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym i imprezach integracyjnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27.02.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Charytatywny Bieg Wokół Stadionu z Biegami Małych Olimpijczyków"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27.02.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Charytatywny Bieg Wokół Stadionu z Biegami Małych Olimpijczyków"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27.02.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym i imprezach integracyjnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Sesja V - 22.02.2019 - wyniki głosowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 28.02.2019, godz. 14:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna