Rejestr zmian w biuletynie

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Parkowej w miejscowości Goszcz"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Powstańców w Twardogórze"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmiana nawierzchni Placu Piastów w Twardogórze wraz z budową fontanny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmiana nawierzchni Placu Piastów w Twardogórze wraz z budową fontanny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 172/6" Chełstów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie / ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie / ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie / ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoza oddziaływania na środowisko"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie / ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie / ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część A"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie / ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część B"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie / ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część D"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie / ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część C"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna