Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

19.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa boiska piłkarskiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska", Pakiet III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zawiadomienia z dnia 18.02.2019 r. owszczęciu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zawiadomienia z dnia 18.02.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść postanowienia z dnia 18.02.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść obwieszczenia z dnia 18.02.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Przebudowa sieci napowietrznej na siec kablową 20 KV, budowa sieci kablowej niskiego napięcia miejscowości Sosnówka gm. Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie z dnia 19.02.2019"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Przebudowa sieci napowietrznej na siec kablową 20 KV, budowa sieci kablowej niskiego napięcia miejscowości Sosnówka gm. Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Skup złomu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "decyzja z dnia 25.01.2019"
Dotyczy dokumentu:
Skup złomu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Sesja V - 22.02.2019, godz. 16:15 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 18.02.2019, godz. 16:15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja V - 22.02.2019 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2.2018 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna