Rejestr zmian w biuletynie

17.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze do projektu „Aktywna integracja w Gminie Twardogóra"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII.356.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII.355.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII.354.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII.353.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Drogoszowice w gminie Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII.352.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sosnówka w gminie Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII.351.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII.350.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII.349.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXI.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 29.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 28 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 31.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 sierpnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt wykonawczy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "docelowa organiazacja ruchu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "tymczasowa organizacja ruchu - cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "tymczasowa organizacja ruchu - cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 3 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIII - 16.11.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały - część 1"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIII - 16.11.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIII - 16.11.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 14.11.2017, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIII - 16.11.2017, godz. 16:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetowo - Finansowa - 16.11.2017, godz. 15:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 29.2017 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 18.10.2017 do 07.11.2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna