Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

03.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść załącznika nr 3 - Mapka sytuacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść załącznika nr 4 - Oświadczenie oferenta"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść załącznika nr 5 - Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść załącznika nr 1 -Szczegółowy opis prezedmiotu zamówienia" na "Treść załącznika nr1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła - wymień stary piec na nowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła - wymień stary piec na nowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła - wymień stary piec na nowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść ionformacji" na "Treśćinformacji"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła - wymień stary piec na nowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 36.2019 Burmistrza Miasta i GminyTwardogóra z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany ZarządzeniaNr 614.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 września2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UrzęduMiasta i Gminy w Twardogórze"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat struktury organizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Kowalski - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Czuliński - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna