Rejestr zmian w biuletynie

26.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zawiadomienia z dnia 26.07.2018 r. ounieważnieniu postępowania "
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Linia kablowa 20KV"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść obwieszczenia z dnia 26.07.2018 r. przedwydaniem decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Linia kablowa 20KV"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Linia kablowa 20KV"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść obwieszczenia z dnia 26.07.2018 r. przedwydaniem decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Linia kablowa 20KV"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Stacja transformatorowa, linia kablowa średniego napięcia, linie kablowe NN"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść obwieszczenia z dnia 26.07.2018 r. przedwydaniem decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Stacja transformatorowa, linia kablowa średniego napięcia, linie kablowe NN"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja - dane IODO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna