Rejestr zmian w biuletynie

20.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wydanie decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta informacyjna przedsięwzięcia"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o przeniesienie decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku

18.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót, Część 7"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz podmiotów
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna