Rejestr zmian w biuletynie

02.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce-Goszcz"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019-2028
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIII.103.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2020-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XII.2019 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XII.2019 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XI.2019 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XI - 28.08.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytania"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XI - 28.08.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XI - 28.08.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja XI - 28.08.2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytania
Dotyczy dokumentu:
Sesja XI - 28.08.2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik odpowiedzi
Dotyczy dokumentu:
Sesja XIII - 25.09.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytania"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XIII - 25.09.2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytania
Dotyczy dokumentu:
Sesja XIII - 25.09.2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XI - 28.08.2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XIII - 25.09.2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XI - 28.08.2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XIII - 25.09.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XI - 28.08.2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zapytanie" na "zapytania"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XI - 28.08.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja XI - 28.08.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i wniosków radnych - kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i wniosków radnych - kadencja 2006-2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i wniosków radnych - kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i wniosków radnych - kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i wniosków radnych - kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i wniosków radnych - kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i wniosków radnych - kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i wniosków radnych - kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XII - 11.09.2019 - wyniki głosowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja XII - 11.09.2019 - wyniki głosowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja X - 12.07.2019 - wyniki głosowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII.100.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019-2028
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XI.97.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanic "Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XI.98.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XI.97.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanic "Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XI.96.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XI.95.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 - 2028
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XI.94.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XI.91.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023, niespełniającego wymagań formalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 170.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Twardogóra za I półrocze 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Okresowa kontrola w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej i międzynarodowej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej i międzynarodowej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące: „Wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące: „Wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuowanie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ‘Grabowno Wielkie’, położonego w miejscowości Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Kontynuowanie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ‘Grabowno Wielkie’, położonego w miejscowości Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont drogi gminnej w ul. I. Paderewskiego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia o wyborze ofertynajkorzystniejszej "
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont drogi gminnej w ul. I. Paderewskiego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przeciwdziałania patologiom
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przeciwdziałania patologiom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna