Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

10.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wioletta Cijka - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maria Susidko - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Gąsior - oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budynek produkcyjno- magazynowy z częścią biurowo-socjalną na potrzeby zakładu produkcji mebli z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zawiadomienia z dnia 09.01.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Budynek produkcyjno- magazynowy z częścią biurowo-socjalną na potrzeby zakładu produkcji mebli z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV.24.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX.34 1.20 17 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV.23.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV.22.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV.21.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2018 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV.20.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV.19.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV.18.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/1/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019-2023 oraz uchwale budżetowej na rok 2019 Rady Miejskiej w Twardogórze nr II.11.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr I.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 16.01.2019 r., godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna