Rejestr zmian w biuletynie

17.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja III - 14.12.2018 - wyniki głosowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja II - 06.12.2018 - wyniki głosowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie odbioru odpadów i utrzymania PSZOK-ów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania porządku i czystości, terenów zielonych oraz prowadzenia targowiska gminnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1480D i 1478D poprzez budowę chodnika na odcinku ok. 225 m w miejscowości Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.351.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.3.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 1.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 20.11.2018 roku do 05.12.2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 11 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja III - 14.12.2018 - projekt uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja III - 14.12.2018, godz. 17:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna