Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

04.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie (wypełniane tylko w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia - pobyt czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia - pobyt stały"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego obywateli polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego obywateli polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy obywateli polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy obywateli polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia - pobyt czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy obywateli polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy obywateli polskich
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "wzór zgłoszenia" na "wzórzgłoszenia - pobyt stały"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 4 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Twardogórze zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku (PDF)

03.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Spis telefonów - według referatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 2 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Twardogórze zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr III.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15.11.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr II.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja IV - 28.12.2018 - wyniki głosowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 2.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 06.12.2018 roku do 27.12.2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść sprawozdania nr 2.2018 z działalnościBurmistrza Miasta i Gminy Twardogóra"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 2.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 06.12.2018 roku do 27.12.2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 2.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 06.12.2018 roku do 27.12.2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść sprawozdania nr 2.2018 z działalnościBurmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 22.2018 Burmistrza Miasta i GminyTwardogóra z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu czasu pracyoraz jego wymiaru dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórzew 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 2.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 06.12.2018 roku do 27.12.2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 2.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 06.12.2018 roku do 27.12.2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władze Miasta i Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spis telefonów - według referatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 10.01.2019 r., godz. 15:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Spis telefonów - według referatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna