Rejestr zmian w biuletynie

11.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.286.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.285.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.284.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.283.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.282.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.282.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.281.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.280.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.279.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXIV.260.2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.278.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do organów samorządu wiejskiego sołtysa sołectwa Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.277.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.277.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.276.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej (...) na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku Plac Piastów 15 w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.275.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej (...) na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku Ratuszowa 2 w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.274.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.212.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.273.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI.272.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 14 marca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 17.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 2 marca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXV.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 marca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXIV.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 22.2017 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 31.01.2017 do 20.03.2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłaczem energetycznym - Chełstów cz. dz. nr 117/3
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie o wszczęciupostępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celupublicznego dla inwestycji obejmującej:udowę stacji bazowej telefoniikomórkowej wraz z przyłaczem energetycznym - Chełstów cz. dz. nr117/3" na "Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenialokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej:budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłaczemenergetycznym - Chełstów cz. dz. nr 117/3"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłaczem energetycznym - Chełstów cz. dz. nr 117/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłaczem energetycznym - Chełstów cz. dz. nr 117/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłaczami i hydrantami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 10-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 10-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłaczem energetycznym - Chełstów cz. dz. nr 117/3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna