Rejestr zmian w biuletynie

09.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie numeru porządkowego nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody naprzetwarzanie danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie do celów rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.453.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.452.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.451.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku niemieszkalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.450.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.449.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.448.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.447.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w referacie Finansowo - Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczen Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze ul. Wielkopolska 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw funduszy, promocji i rozwoju w referacie Funduszy, Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.446.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.445.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.444.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.443.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.442.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: "Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.441.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.440.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.439.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.438.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.437.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL.436.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna