Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram prac na budżetem Gminy Twardogóra na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska", Pakiet III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska", Pakiet III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść postanowienia z dnia 10.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska", Pakiet III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej i międzynarodowej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej i międzynarodowej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej i międzynarodowej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej i międzynarodowej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej i międzynarodowej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw funduszy, promocji i rozwoju w referacie Funduszy, Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska", Pakiet III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie z dnia 10.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska", Pakiet III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Etap II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia06.09.2019"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Etap II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Etap II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku (parteru) byłej szkoły podstawowej na klub seniora i część usługową" na działce nr 32/9 AM 25 obręb Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie z dnia 10.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku (parteru) byłej szkoły podstawowej na klub seniora i część usługową" na działce nr 32/9 AM 25 obręb Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja XII - 11.09.2019, godz. 16:15 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XII - 11.09.2019 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie pełnienia dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty - część II"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty - część V"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna