Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIX.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVIII.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa stawu rybnego, ziemnego, hodowlanego o pow. lustra wody 0,5 ha
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa stawu rybnego, ziemnego, hodowlanego o pow. lustra wody 0,5 ha
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja z dnia 28.06.2018 r."

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 40.2018 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 39.2018 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 36.2018 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 24 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana istniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o wydaniu decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana istniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN wraz ze złaczem kablowym SN" obręb Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o wydaniu decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN wraz ze złaczem kablowym SN" obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat struktury organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat struktury organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat struktury organizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 754.2018 Burmistrza Miasta i GminyTwardogóra z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr614.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 września 2017roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta iGminy w Twardogórze"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Grabowno Wielkie - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witold Szydełko - oświadczenie majątkowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22.2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 08.05.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 35.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 23.05.2018 do 20.06.2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 27.06.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetowo - Finansowa - 27.06.2018, godz. 15:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XL - 28.06.2018, godz. 15:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XL - 28.06.2018 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia25.06.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
II Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna