Rejestr zmian w biuletynie

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI.348.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI.348.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI.348.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI.348.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI.347.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI.346.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.l40.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI.345.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów 725 - lecia nadania praw miejskich miastu Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI.344.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI.343.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI.342.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXX.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia sierpnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 28 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 28.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.10.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.10.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Twardogóra położonych w miejscowości Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.10.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.10.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.10.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Skup złomu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie z dnia 05.10.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Skup złomu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie "Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra - etap 2"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 26 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór wniosku (format .doc)"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór wniosku (format .pdf)"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wymagane formularze (format .doc):
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wymagane formularze (format .pdf):
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - Gola Wielka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa piętrzenia w postaci zastawki betonowej typowej wraz z mnichem spustowym ze stawu rekreacyjno-hodowlanego oraz rurociągiem zasilającym staw obręb Goszcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła - wymień stary piec na nowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła - wymień stary piec na nowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna