Rejestr zmian w biuletynie

22.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram prac na budżetem Gminy Twardogóra na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzje i uzgodnienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Operat wodnoprawny"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia geotechniczna"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tymczasowa organizacja ruchu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany - część 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany - część 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany - część 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 12 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.340.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.316.2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.339.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.338.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.337.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Twardogóra publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.336.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.335.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze włączonego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.334.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.333.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX.332.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 26.2017 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 20.06.2017 do 29.08.2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXIX.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 28 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 29.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 27.09.2017 godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 20.09.2017, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna