Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

16.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja III - 14.12.2018 - wyniki głosowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja II - 06.12.2018 - wyniki głosowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie odbioru odpadów i utrzymania PSZOK-ów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania porządku i czystości, terenów zielonych oraz prowadzenia targowiska gminnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1480D i 1478D poprzez budowę chodnika na odcinku ok. 225 m w miejscowości Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.351.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II.3.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 1.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 20.11.2018 roku do 05.12.2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 11 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja III - 14.12.2018 - projekt uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja III - 14.12.2018, godz. 17:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna