Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Olszówce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z dnia 08.06.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Olszówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Olszówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść ogłoszenia z dnia 08.06.2018 r.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Olszówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Treść załacznika nr 4 - Oświadczenie" na "Treść załącznika nr 4- Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zaproszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść załacznika nr 3 - Wykaznieruchomości" na "Treść załącznika nr 3 - Wykaz nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść załącznika nr 2 - Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść załącznika nr 1 - Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść załacznika nr 3 - Wykaz nieruchomości"

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana istniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN wraz ze złaczem kablowym SN" obręb Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zawiadomienia przed wydaniem decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN wraz ze złaczem kablowym SN" obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana istniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana istniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zawiadomienia przed wydaniem decyzji"

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 34.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 12.04.2018 roku do 22.05.2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 38.2018 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 35.2018 z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVII.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.433.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.432.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz w sporcie w ramach Programu wspierania uzdolnień uczniów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.431.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.430.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywania” na lata 2018 – 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.428.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.425.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.427.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.426.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.425.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.424.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna