Rejestr zmian w biuletynie

24.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.262.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.262.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.262.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o anulowaniu zapytania ofertowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna