Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo - rowerowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia16.02.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.267.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.266.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.265.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Twardogóra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.264.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.263.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2017 r. stwierdzającą nieważność uchwały nr XXII.228.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” w formie weksla własnego in blanco
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.262.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.261.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.260.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.260.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.260.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.256.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.260.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.259.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Twardogóra, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.258.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze prowadzonej przez Gminę Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.257.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.256.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV.255.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXIII.2016 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23.2016 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22.2016 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 listopada 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21.2016 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 października 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21.2016 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 28 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 22.02.2017, godz. 17:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert:"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Twardogóra położonych w miejscowości Grabowno Małe i Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna