Rejestr zmian w biuletynie

12.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i remont nawierzchni bitumicznych w Twardogórze”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i remont nawierzchni bitumicznych w Twardogórze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się ozatrudnienie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w Referacie Finansowo - Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w Referacie Finansowo - Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 11 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie pełnienia dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pełna treść informacji"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie pełnienia dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie pełnienia dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pełna treść informacji
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Goszczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 17.09.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 21.09.2018, godz. 17:15 - świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 21.09.2018, godz. 17:15 - świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 10 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna