Rejestr zmian w biuletynie

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Regulamin wynagradzania pracownikow Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia wyjazdu"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia powrotu"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wyjazdu (DOC)
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia powrotu (PDF)
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia powrotu (DOC)
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wyjzadu (PDF)
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt stały"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt stały(PDF)
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt stały(DOC)
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt czasowy(PDF)
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt czasowy(DOC)
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia (PDF):
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia (DOC):
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia (DOC):
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia (PDF):
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki, opłaty i stawki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki, opłaty i stawki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki, opłaty i stawki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.376.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.387.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.386.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I- sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.385.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.384.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.383.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.383.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.383.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.383.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.382.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.381.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.380.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.379.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.378.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.377.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.376.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.375.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.74.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.374.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.373.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.29.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.372.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.371.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.370.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada i 23 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 31.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 30 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie przeprowadzonych i zakończonych zadań audytowych w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN,NN wraz ze światłowodem oraz przepustem w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej w miejscowości Goszcz"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna