Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 725.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 724.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 724.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Twardogóra na dzień 6 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII.423.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII.422.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. Nr NK-N.4131.141.3.2018.RJ1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII.421.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII.420.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 34.2018 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 22 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 08.04.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna