Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont drogi gminnej w ul. I. Paderewskiego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść informacji z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont drogi gminnej w ul. I. Paderewskiego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 125.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 125.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spoecyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar - cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar - cz. 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa boiska piłkarskiego na częściach działek nr 336/3, 191/2, 325, 324 am 3 obręb Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o wszczęciu postepowania"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa boiska piłkarskiego na częściach działek nr 336/3, 191/2, 325, 324 am 3 obręb Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa boiska piłkarskiego na częściach działek nr 336/3, 191/2, 325, 324 am 3 obręb Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa boiska piłkarskiego na częściach działek nr 336/3, 191/2, 325, 324 am 3 obręb Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie o wszczęciupostępowania" na "Obwieszczenie przed wydaniem decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa boiska piłkarskiego na częściach działek nr 336/3, 191/2, 325, 324 am 3 obręb Grabowno Wielkie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej pcv-u 110" na działkach nr 10, 19 AM13 obręb Twardogóra.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie przed wydaniem decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej pcv-u 110" na działkach nr 10, 19 AM13 obręb Twardogóra.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Adamczyk - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Bednarski - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Chrzan - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maciej Bukowski - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Mielnik - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Nicpoń - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Paprocki - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Rusinek - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Stanisławska - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mateusz Szczepaniak - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witold Szydełko - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Urbanek - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Woźniak - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Żerebecka - oświadczenie majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Sesja X - 12.07.2019 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja X - 12.07.2019, godz. 17:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja X - 12.07.2019, godz. 17:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja X - 12.07.2019 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Część II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Część II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Część II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacje"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Część II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Część II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Część II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inwentaryzacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Część II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumentacja propjektowa - projekt budowlany"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie racjonalizacji połaczeń telefonicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu, Część II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie racjonalizacji połaczeń telefonicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie treści siwz z dnia 11.07.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna