Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść sprawozdania - organ finansowy"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 382/9, 568/1 AM 3 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść obwieszczenia o wydaniu decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 382/9, 568/1 AM 3 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść sprawozdania wraz zzałącznikami - zbiorcze (Gmina Twardogóra wraz z Urzędem Miasta iGminy w Twardogórze)" na "Treść sprawozdania wraz z załącznikami -zbiorcze "
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut oczyszczonych ścieków komunalnych wylotem W-S, wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami (W-1, W-2 i W-3) do potoku Skorynia z oczyszczalni ścieków w Twardogórze oraz wygaszenia decyzji znak SR.6223/36/2009 wraz z decyzją zmieniającą znak SR.6341.95.2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut oczyszczonych ścieków komunalnych wylotem W-S, wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami (W-1, W-2 i W-3) do potoku Skorynia z oczyszczalni ścieków w Twardogórze oraz wygaszenia decyzji znak SR.6223/36/2009 wraz z decyzją zmieniającą znak SR.6341.95.2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"

08.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Drągówku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty - zakres 1 i zawiadomieo unieważnieniu - zakres 2,3,4,5"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 15.05.2019, godz. 16:15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Gola Wielka - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Bukowinka - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Olszówka - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Goszcz - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Moszyce - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Grabowno Małe - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Sądrożyce - wybory Sołtysa i Rady Sołeckie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Chełstów - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Chełstówek - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Grabowno Wielkie - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 103.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardoóra z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 91.2015. Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzenia zebrań wyborczych do organów samorządów wiejskich Gminy Twardogóra na kadencję 2015-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminów zebrań wyborczych - nowy harmonogram przeprowadzenia wyborów do organów samorządów wiejskich Gminy Twardogóra na kadencję 2015-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przeprowadzenia wyborów do organów samorządów wiejskich Gminy Twardogóra na kadencję 2015-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze w sprawie wyborów do organów samorządów wiejskich Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Gola Wielka oraz Rady Sołeckiej sołectwa Gola Wielka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Sądrożyce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Grabowno Wielkie - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Dąbrowa - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przeprowadzenia wyborów do organów samorządów wiejskich gminy Twardogóra - kadencja 2011 - 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Drogoszowice - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Domasławice - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Drągów - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Łazisko - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Sosnówka - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołectwo Droździęcin - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie wyborów do organów samorządów wiejskich Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie wyborów do organów samorządów wiejskich Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na „Opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów gminnych Gminy Twardogóra na okres 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść informacji z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na „Opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów gminnych Gminy Twardogóra na okres 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna - 16.05.2019 r., godz. 13:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuowanie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ‘Grabowno Wielkie’, położonego w miejscowości Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuowanie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ‘Grabowno Wielkie’, położonego w miejscowości Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 206/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska", Pakiet III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska", Pakiet III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 06.05.2019 r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna