Rejestr zmian w biuletynie

27.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Andrzej Hnat - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Kowalski - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Kozioł - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Maślak - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Moczulski - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Obiegło - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Paprocki - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Rusinek - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Stanisławska - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szydełko - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zamieszczenia zakładki Wiarygodna firma wraz z linkiem do mechanizmu wskazujacego zweryfikowane lokalne firmy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zamieszczenia baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść petycji"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zamieszczenia baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 06.07.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 06.07.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania budżetu gminy - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Humeniuk - Inspektor ds. obywatelskich i obsługi sekretariatu - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia

24.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Dulik - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Gąsior - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maria Susidko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W związku z opracowywaniem przez Zarząd województwa dolnośląskiego, na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,poz. 519 z późn. zm.), projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z art. 96 ust. 2, 3 i 4 ww. ustawy Marszałek Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wydanie opinii do załączonych projektów uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna