Rejestr zmian w biuletynie

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zobowiązanie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz narzędzi "
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz usług"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenia "
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 251.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Parkowej w miejscowości Goszcz"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 246.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Powstańców w Twardogórze"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 249.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 172/6" Chełstów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 250.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zmianę nawierzchni Placu Piastów wraz z budową fontanny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie z dnia 20.12.2017 r. o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie z dnia 20.12.2017 r. o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Twardogóra, położonej w miejscowości Domasławice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Twardogóra, położonej w miejscowości Domasławice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "projekt uchwały - część 3" na"projekty uchwał - część 3"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "projekt uchwały - część 4" na"projekty uchwał - część 4"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "projekt uchwały - część 1" na"projekty uchwał - część 1"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "projekt uchwały - część 2" na"projekty uchwał - część 2"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały - część 4"

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyleglego do dworca kolejowego w Twardogórze"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z dnia 14.12.2017 r. o wyborzeoferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyleglego do dworca kolejowego w Twardogórze"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat struktury organizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Paprocki - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Borowski - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały - część 2"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały - część 1"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 30.2017 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 08.11.2017 do 18.12.2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 30.2017 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 08.11.2017 do 18.12.2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 19.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20.10.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 września 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 września 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 września 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXIV - 28.12.2017, godz. 16:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetowo - Finansowa - 28.12.2017, godz. 15:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 27.12.2017, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 19.12.2017, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna