Rejestr zmian w biuletynie

27.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Andrzej Hnat - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Kowalski - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Kozioł - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Maślak - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Moczulski - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Obiegło - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Paprocki - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Rusinek - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Stanisławska - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szydełko - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zamieszczenia zakładki Wiarygodna firma wraz z linkiem do mechanizmu wskazujacego zweryfikowane lokalne firmy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zamieszczenia baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść petycji"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zamieszczenia baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 06.07.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 06.07.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania budżetu gminy - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Humeniuk - Inspektor ds. obywatelskich i obsługi sekretariatu - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia

24.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Dulik - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Gąsior - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maria Susidko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W związku z opracowywaniem przez Zarząd województwa dolnośląskiego, na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,poz. 519 z późn. zm.), projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z art. 96 ust. 2, 3 i 4 ww. ustawy Marszałek Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wydanie opinii do załączonych projektów uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna