Rejestr zmian w biuletynie

08.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie w zakresie zwolnienia częściowego zopłaty"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór deklaracji"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór deklaracji

07.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie przeprowadzonych i zakończonych zadań audytowych w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Grabownie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wykorzystywania terminali płatniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wykorzystywania terminali płatniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do deklaracji"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór deklaracji"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do deklaracji
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór deklaracji
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wykorzystywania terminali płatniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.144.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie przekazania petycji według właściwości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.141.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.114.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.142.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.143.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.139.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.140.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.136.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.137.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.138.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.134.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.135.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.132.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.133.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Twardogóra na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.131.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.128.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.129.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.130.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.126.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie budżetu gminy na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.127.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XVII.126.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie budżetu gminy na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna