Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

26.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne w jednostkach podległych - rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra - rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 79.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 78.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 63.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sołectwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do deklaracji"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do deklaracji
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna