Rejestr zmian w biuletynie

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zamieszczenia zakładki Wiarygodna firma wraz z linkiem do mechanizmu wskazujacego zweryfikowane lokalne firmy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zamieszczenia baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść petycji"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zamieszczenia baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 06.07.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 06.07.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania budżetu gminy - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Humeniuk - Inspektor ds. obywatelskich i obsługi sekretariatu - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia

24.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Dulik - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Gąsior - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maria Susidko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W związku z opracowywaniem przez Zarząd województwa dolnośląskiego, na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,poz. 519 z późn. zm.), projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z art. 96 ust. 2, 3 i 4 ww. ustawy Marszałek Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wydanie opinii do załączonych projektów uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. "Goszcz w zaczarowanym świecie muzyki"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoza oddziaływania na środowisko"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek planu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.07.2017 r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna