Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 39.2018 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 27 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 43.2018 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 42.2018 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XLII.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Hnat - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Obiegło - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Franc - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Kowalski - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Chrzan - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Borowski - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Moczulski - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szydełko - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Stanisławska - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Paprocki - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Rusinek - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Kozioł - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Maślak - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Drapiewski - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witold Szydełko - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.477.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.476.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.475.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/132/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu urządzeniowo – rolnego Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.474.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Wr375/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.473.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.472.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 września 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.470.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.471.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.469.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.468.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.467.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawiezmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.466.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu oraz regulacji wód opadowych przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII.465.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje OKW - składy komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia/sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia/sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna