Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

13.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Sesja VII - 29.04.2019 - wyniki głosowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VII.56.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VII.55.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VII.54.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.04.2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VII.53.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.04.2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VII.52.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.04.2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VII.51.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VII.50.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.04.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VII.49.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.04.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 5.2019 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 5.2019 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VII.48.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.04.2019 r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 5.2019 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 6.2019 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 6.2019 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 5.2019 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VI.2019 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść sprawozdania - organ finansowy"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna