Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Olszówce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z dnia 08.06.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Olszówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Olszówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść ogłoszenia z dnia 08.06.2018 r.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Olszówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Treść załacznika nr 4 - Oświadczenie" na "Treść załącznika nr 4- Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zaproszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść załacznika nr 3 - Wykaznieruchomości" na "Treść załącznika nr 3 - Wykaz nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść załącznika nr 2 - Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść załącznika nr 1 - Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść załacznika nr 3 - Wykaz nieruchomości"

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana istniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN wraz ze złaczem kablowym SN" obręb Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zawiadomienia przed wydaniem decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN wraz ze złaczem kablowym SN" obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana istniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana istniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zawiadomienia przed wydaniem decyzji"

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 34.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 12.04.2018 roku do 22.05.2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 38.2018 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 35.2018 z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVII.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.433.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.432.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz w sporcie w ramach Programu wspierania uzdolnień uczniów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.431.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.430.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywania” na lata 2018 – 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.428.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.425.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.427.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.426.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.425.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII.424.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna