Rejestr zmian w biuletynie

19.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowe wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru szkoły podstawowej na przedszkole
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowe wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru szkoły podstawowej na przedszkole
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 19.07.2017 r. o wydaniudecyzji"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej - Chełstówek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 19.07.2017 r. o wydaniudecyzji"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej - Chełstówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 11 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna