Rejestr zmian w biuletynie

12.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "część 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "część 1b"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "część 1a"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "decyzje i uzgodnienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "część 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "operat wodnoprawny"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia geotechniczna"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "organizacja ruchu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt budowlany - część 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt budowlany - część 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt odtworzenia nawierzchni"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt budowlany - część 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt wykonawczy - część 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt wykonawczy - część 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Regulamin wynagradzania pracownikow Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia wyjazdu"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia powrotu"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wyjazdu (DOC)
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia powrotu (PDF)
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia powrotu (DOC)
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wyjzadu (PDF)
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt stały"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt stały(PDF)
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt stały(DOC)
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt czasowy(PDF)
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i tymczasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia wymeldowania - pobyt czasowy(DOC)
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia (PDF):
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia (DOC):
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia (DOC):
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia (PDF):
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki, opłaty i stawki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki, opłaty i stawki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki, opłaty i stawki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.376.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna