Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

30.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tymczasowa organizacja ruchu cz. 1, 2, 3, 8"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tymczasowa organizacja ruchu cz. 4, 5, 6, 7"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót cz. 5"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót cz. 6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót cz. 7"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót cz. 8"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót cz. 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót cz. 4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt wykonawczy cz. 2 i 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spoecyfikacje techniczne cz. 1,2,3,4,5,6,7,8"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót cz. 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany cz. 6 i 7"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany cz. 8"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany cz. 4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany cz. 5"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany cz. 1a"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany cz. 1b"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan wyrębu cz. 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan wyrębu cz. 5"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan wyrębu cz. 6 i 7"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Docelowa organizacja ruchu cz. 2 i 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Docelowa organizacja ruchu cz. 4, 5, 6, 7"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu organizacji przyjęć na terenie miasta i gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu organizacji przyjęć na terenie miasta i gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - na terenie miasta i gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - na terenie miasta i gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór formularza wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - na terenie miasta i gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - na terenie miasta i gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku:

29.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna