Rejestr zmian w biuletynie

29.06.2020

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Prezydent RP Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 - ponowne głosowanie do katalogu Prezydent RP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu 2015 do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym

04.06.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 - czerwiec do katalogu Prezydent RP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Prezydent RP Menu przedmiotowego

13.05.2020

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sprawozdania Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym

27.02.2020

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Prezydent RP Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Prezydent RP w menu przedmiotowym

07.02.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

29.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do wglądu „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Twardogóra na lata 2020-2034”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do wglądu „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Twardogóra na lata 2020-2034”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do wglądu „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Twardogóra na lata 2020-2034”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami technicznymi i urządzeniami budowlanymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie z dnia 28.05.2020 r. -2020_05_28_gno_6220_4_2019_postanowienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami technicznymi i urządzeniami budowlanymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 28.05.2020 r. -2020_05_28_gno_6220_4_2019_obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami technicznymi i urządzeniami budowlanymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa farmy fotowoltaicznej „Twardogóra I"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z dnia 28.05.2020 -2020_05_28_gno_6220_3_2020_informacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa farmy fotowoltaicznej „Twardogóra I"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 28.05.2020 r. -2020_05_28_gno_6220_3_2020_obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa farmy fotowoltaicznej „Twardogóra I"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych: ul. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, C.K. Norwida oraz na dz. nr 438/3 i 434/3 w miejscowości Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych: ul. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, C.K. Norwida oraz na dz. nr 438/3 i 434/3 w miejscowości Goszcz
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja z dnia 29.05.2020 r." na"Informacja z dnia 28.05.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych: ul. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, C.K. Norwida oraz na dz. nr 438/3 i 434/3 w miejscowości Goszcz
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie z dnia 29.05.2020 r." na"Obwieszczenie z dnia 28.05.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych: ul. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, C.K. Norwida oraz na dz. nr 438/3 i 434/3 w miejscowości Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 29.05.2020 r. -2020_05_29_gno_6220_8_2019_obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych: ul. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, C.K. Norwida oraz na dz. nr 438/3 i 434/3 w miejscowości Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z dnia 29.05.2020 r. -2020_05_29_gno_6220_8_2019_informacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych: ul. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, C.K. Norwida oraz na dz. nr 438/3 i 434/3 w miejscowości Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spis telefonów - według referatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść informacji z otwarcia ofert -2020_05_28_drogi_gminne_informacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 15.2020 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 25.02.2020 roku do 22.05.2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót pn.: Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze, Etap I: budowa alejek z kostki betonowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty -2020_05_27_alejki_ogloszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót pn.: Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze, Etap I: budowa alejek z kostki betonowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku Zespołu Szkół Specjalnych na Klub Seniora” – Etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty -2020_05_27_klub_seniora_ogloszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku Zespołu Szkół Specjalnych na Klub Seniora” – Etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Prace projektowe – drogi na terenie Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie treści siwz z dnia 27.05.2020 r. -2020_05_27_projekty_drog_wyjasnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Prace projektowe – drogi na terenie Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Drogoszowicach – Etap II”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty -2020_05_27_swietlica_drogoszowice_ogloszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Drogoszowicach – Etap II”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 319.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze oraz rodzaju i form tych ograniczeń, w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 317.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Twardogórze sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 253a.2019 Burmistrza Miasta i GminyTwardogóra z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr614.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 września 2017roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta iGminy w Twardogórze - 2020_02_03_zarzadzenie_253a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 253a.2019 Burmistrza Miasta iGminy Twardogóra z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zmianyZarządzenia Nr 614.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu OrganizacyjnegoUrzędu Miasta i Gminy w Twardogórze - 2020_02_03_zarzadzenie_253a.pdf

26.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 27.05.2020 r., godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Prace projektowe – drogi na terenie Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ -2020_05_25_projekty_drog_wyjasnienia_siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Prace projektowe – drogi na terenie Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna