Rejestr zmian w biuletynie

31.07.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Oświadczenie o dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Oświadczenie o dostępności.

29.07.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Punkt potwierdzania profili zaufanych do menu przedmiotowego

29.06.2020

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Prezydent RP Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 - ponowne głosowanie do katalogu Prezydent RP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu 2015 do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym

04.06.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 - czerwiec do katalogu Prezydent RP w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Drogoszowicach – Etap II”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie z dnia 24.06.2020 r. o unieważnieniupostępowania -2020_06_26_it_271_6_swietlica_drogoszowice_zawiadomienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Drogoszowicach – Etap II”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie czasu pracy i otwarcia lokali wyborczych w dniu 28.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Plakat informacyjny - Głosujmy bezpiecznie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plakat informacyjny - Głosujmy bezpiecznie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" na działce nr 261 i części działki nr 216 AM 1 obręb Dąbrowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie przed wydaniem decyzji -2020_06_23_obwieszczenie_IT_6733_10_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" na działce nr 261 i części działki nr 216 AM 1 obręb Dąbrowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na części działki nr 226/2 AM 1 obręb Moszyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wydaniu decyzji -2020_06_23_obwieszczenie_IT_6733_9_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na części działki nr 226/2 AM 1 obręb Moszyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na częściach działek nr 525, 526 AM 3 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na częściach działek nr 525, 526 AM 3 obręb Goszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wydaniu decyzji -2020_06_23_obwieszczenie_IT_6733_8_2020.pdf"

22.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ewidencja - ewidencja_woda_scieki 2016grudzien.docx
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ewidencja - ewidencja_woda_scieki 2020.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór wniosku -2020_wniosek_o_zezwolenia_zbio_bezodpływowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku: - gno_wniosek_nieczystosci.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek -2020_wniosek_o_zezwolenia_zbio_bezodpływowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór zgłoszenia -2019_gno_zgloszenie_zbiorniki_oczyszczalnie.docx

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna