Rejestr zmian w biuletynie

15.10.2019

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu 2019 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Podatki, opłaty, stawki Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2019 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Podatki, opłaty, stawki w menu przedmiotowym

02.10.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Interpelacje i zapytania radnych w menu podmiotowym

11.09.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Budżet Menu przedmiotowego

13.08.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Do Sejmu RP i Senatu RP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Do Sejmu RP i Senatu RP Menu przedmiotowego

25.07.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

02.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku (parteru) byłej szkoły podstawowej na klub seniora i część usługową" na działce nr 32/9 AM 25 obręb Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku (parteru) byłej szkoły podstawowej na klub seniora i część usługową" na działce nr 32/9 AM 25 obręb Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach 10/16, 91, 86/1 obręb Chełstówek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie z dnia 02.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach 10/16, 91, 86/1 obręb Chełstówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej" Na działce nr 13/1 oraz części działki nr 219/2 obręb Dąbrowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej" Na działce nr 13/1 oraz części działki nr 219/2 obręb Dąbrowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie z dnia 02.09.2019 r."

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszejoferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dróg gminnych w m. Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację częściI"

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna