Rejestr zmian w biuletynie

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania budżetu w referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.387.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.386.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I- sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.385.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.384.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.383.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.383.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.383.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.383.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.382.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.381.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.380.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.379.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.378.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.377.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.376.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.375.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.74.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.374.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.373.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.29.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.372.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.371.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV.370.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada i 23 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 31.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 30 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie przeprowadzonych i zakończonych zadań audytowych w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN,NN wraz ze światłowodem oraz przepustem w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej w miejscowości Goszcz"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 670.2017 Burmistrza Miasta i GminyTwardogóra z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie: rozkładu czasu pracyoraz jego wymiaru dla pracownikówUrzędu Miasta i Gminy w Twardogórzew 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna