Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Sprawozdania w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Finanse w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Jednostki pomocnicze w menu przedmiotowym

22.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletnia prognoza finansowa do katalogu Finanse w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Finanse Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15.11.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr zarządzeń"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15.11.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15.11.2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr zarządzeń
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 76.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29.01.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z dnia 5 maja 2014 roku o składach Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z dnia 05.05.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o numerach i granicach obwodów głosowania ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 759.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 3 marca 2014 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Twardogórze, Goszczu i Grabownie Wielkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Goszczu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 804.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 803.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie: odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty"

26.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4.2019 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.43.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r.w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.43.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r.w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.43.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r.w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.46.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r.w sprawie delegowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Twardogóra w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.45.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.44.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r.w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządów wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.43.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r.w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.42.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.41.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r.w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Świętej Magdaleny na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na remoncie hełmu wieży wraz z odtworzeniem sygnatury oraz wykonaniem instalacji odgromowej pionowej na kościele ewangelickim w Goszczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.40.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019- 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI.39.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20.03.2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna