Rejestr zmian w biuletynie

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.464.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.462.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.463.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.462.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.461.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.460.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.459.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.458.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.457.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.456.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Twardogórze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.455.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI.454.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XLII - 27.09.2018, godz. 16:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetowo - Finansowa - 27.09.2018, godz. 15:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 25.09.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XLII - 27.09.2018 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie działań antysmogowych podejmowanych przez Gminę Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Numery kontaktowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna